Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: odborné knihy a časopisy ve francouzštině
Odkaz: https://www.classiques-garnier.com/numerique-bases
Producent: Classiques Garnier Publishers
Dostupnost do: 26.4.2018
Kategorie: testovací přístup (free-trial)
Obory: Filozofie a náboženství, Historie, Jazyk a literatura
Podrobný popis:

Classiques Garnier vydává online odborné knihy a časopisy pro literární vědu a humanity, slovníky a encyklopedie ve francouzštině z 9. – 20. století, francouzskou a frankofonní beletrii a také primární díla francouzských učenců, např. Michel de Montaignea a Pierra Bayle. Vydavatelství je známé edicí literárních děl „Classiques Jaunes“.

Classiques Garnier spolupracuje s francouzskými i švýcarskými institucemi včetně University of Basel, University of Paris-Sorbonne, University of Saint-Étienne, Centre National de la Recherche Scientifique a Organisation Intergouverne­mentale de la Francophonie.

Uživatelská příručka https://classiques-garnier.com/docs/databases-manual/Dictionnaires


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: francouzský
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová