Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: informace, katalogy, e-zdroje, publikační činnost
Odkaz: https://www.lib.cas.cz/
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: užitečný odkaz

Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová