Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: čínská akademická databáze
Odkaz: http://oversea.cnki.net/
Producent: China National Knowledge Infrastructure
Dostupnost do: 11.12.2017
Kategorie: testovací přístup (free-trial)
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

China Knowledge Resource Integrated Database zahrnuje 90% znalostí a informačních zdrojů Číny. Kompletně pokrývá čínské časopisy, doktorské disertační a magisterské práce, noviny, konfereční příspěvky, ročenky, příručky a encyklopedie, patenty, standardy, vědecké a technické výzkumné nálezy, zákony a předpisy.
Databáze je zpřístupněna na platformě CNKI (China National Knowledge Infrastructure) a je propojená s předními akademickými zdroji - Springer, Taylor & Francis, Wiley, ProQuest ad. Má anglické rozhraní, nabízí vyhledávání napříč databázemi (Cross-database search) nebo samostatně např. pouze China Academic Journals, Doctoral Dissertations, Master's Theses, Core Newspapers nebo Yearbooks.


Typ zdroje: kombinovaný
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Pastorová