Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo
Charakteristika: plnotextová databáze pro sociologii
Odkaz: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,uid&prof...
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: EBSCO Publishing
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Politologie, Právo, Psychologie, Sociologie, Výchova a vzdělávání, Zdravotnictví
Seznam titulů časopisů: https://www.ebscohost.com/titleLists/sih-coverage.htm?_ga=2.48555109.2102903837.1521022081-1260838004.1521022081
Nadřazený zdroj: EBSCO
Podrobný popis:

SocINDEX with Full Text je rozsáhlá sociologická odborná databáze. Pokrývá i další obory jako jsou justice, demografie, politologie, náboženství, sociální psychologie, sociální práce, sociologie vzdělávání a mnohé jiné.

Obsahuje téměř 2,1 mil. bibliografických záznamů sahajících až do roku 1895. V plném textu je 860 časopisů, z nichž nejstarší je z r. 1908. Databáze obsahuje rovněž plné texty více než 830 monografií a přes 16 tis. sborníků z konferencí. Součástí databáze je 25 tis. autorských profilů.

Podpořeno projektem CzechELib.


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová