Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo
Charakteristika: vědecká obchodní databáze
Odkaz: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,uid&prof...
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: EBSCO Publishing
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Ekonomika, finance, Politologie
Seznam titulů časopisů: https://www.ebscohost.com/titleLists/bth-journals.htm?_ga=2.249529156.2102903837.1521022081-1260838004.1521022081
Seznam titulů knih: https://www.ebscohost.com/titleLists/bth-other.htm?_ga=2.249529156.2102903837.1521022081-1260838004.1521022081
Podrobný popis:

Business Source Complete je jednou z databází megazdroje EBSCO. 

Databáze obsahuje informace z oblasti obchodu, ekonomie, financí, managementu aj. Zpřístupňuje přes 3 tis. časopisů v plném textu (z toho 1,6 tis. recenzovaných), 25 tis. monografií, konferenčních materiálů, studií, zpráv atd.

Podpořeno projektem CzechELib.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová