Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: multioborová databáze ze střední a východní Evropy
Odkaz: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=cul&a...
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Seznam titulů časopisů: https://www.ebscohost.com/titleLists/e5h-coverage.htm?_ga=2.82233045.2102903837.1521022081-1260838004.1521022081
Nadřazený zdroj: EBSCO
Podrobný popis:

Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) - je multidisciplinární databáze excerpující dokumenty ze středoevropských a východoevropských zemí. Obsahuje plné texty více než 600 publikací z mnoha akademických oborů, např. z lékařství, politologie, práva, literatury, lingvistiky, historie, sociologie aj. Můžete zde například najít Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Gymnica od r. 2007 do současnosti.

Databáze je finančně zajištěna z projektu "SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR" (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0230).

Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová