Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: multioborová plnotextová databáze
Odkaz: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,uid&prof...
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: EBSCO Publishing
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Academic Search Complete je jednou z databází megazdroje EBSCO.

Databáze je multioborová, zahrnuje společenskovědní i přírodovědné obory. Obsahuje 12,5 tis. titulů, z toho je 8,5 v plném textu (7,3 tis. z nich je recenzováno). Dále je zde zpracováno 13 tis. monografií, zpráv, konferenčních materiálů atd.

Zahrnuje informace z antropologie, astronomie, biologie, chemie, etnologie, farmacie, fyziky, geografie, hudby, matematiky, práva, psychologie, religionistiky, zoologie aj.

Podpořeno projektem "SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR" (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0230).


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová