Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo
Charakteristika: multioborová plnotextová databáze
Odkaz: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,uid&prof...
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: EBSCO Publishing
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Seznam titulů časopisů: https://www.ebscohost.com/titleLists/asn-journals.htm?_ga=2.206479952.2102903837.1521022081-1260838004.1521022081
Seznam titulů knih: https://www.ebscohost.com/titleLists/asn-other.htm?_ga=2.17803130.2102903837.1521022081-1260838004.1521022081
Podrobný popis:

Academic Search Ultimate je jednou z databází megazdroje EBSCO.

Databáze je multioborová, zahrnuje společenskovědní i přírodovědné obory. Obsahuje přibližně 11 tis. časopisů v plném textu (9 tis. z nich je recenzováno, 5 tis. indexováno ve Web of Science nebo Scopusu). Dále jsou zde zpracovány monografie, zprávy, konferenční materiály, videa a další.

Podpořeno projektem "SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR" (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0230) a z projektu CzechELib.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová