Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: osobní bibliografický manažer
Odkaz: http://www.myendnoteweb.com
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: Clarivate Analytics
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Podrobný popis:

Citační manažer EndNote Web (EndNote Online) slouží k ukládání, třídění, importu, exportu a dalším činnostem, které jsou spojeny se zpracováním bibliografických záznamů uživatele. Do EndNote lze vkládat záznamy z různých rešeršních systémů. Je možné sestavovat bibliografie, vkládat citace dokumentů přímo do textu atd.

Před vstupem do EndNote Online je potřeba se nejdříve jednorázově zaregistrovat viz "Sign In or create an account". 

Přístup je možný v rámci rozhraní Web of Science.

Bližší informace o EndNote: http://endnote.com/product-details/basic , EndNote Online Quick Reference Guide [PDF]


Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová