Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: osobní bibliografický manažer
Odkaz: http://www.myendnoteweb.com
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: Thomson Reuters
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Podrobný popis:

V rámci platformy Web of Knowledge je k dispozici osobní referenční nástroj EndNote Web (EndNote Online), který slouží k ukládání, třídění, importu, exportu a dalším činnostem, které jsou spojeny se zpracováním bibliografických záznamů uživatele. Do EndNote lze vkládat záznamy z různých rešeršních systémů. Je možné sestavovat bibliografie, vkládat citace dokumentů přímo do textu atd.

Před vstupem do EndNote Online je potřeba se nejdříve jednorázově zaregistrovat viz "Sign In or create an account". 

Bližší informace o EndNote: http://endnote.com/product-details/basic , EndNote Online Quick Reference Guide [PDF]


Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová