Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: plné texty vybraných časopisů
Odkaz: http://www.suweco.cz/konsorcia/nature
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: Nature Publishing Group
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Biologie, Fyzika, Chemie, Lékařství, Vědy o Zemi
Podrobný popis:

Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová