Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: megazdroj vědeckých informací pro společenské a humanitní obory
Odkaz: http://search.ebscohost.com
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: EBSCO Publishing Services
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: metazdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

EBSCO je megazdroj vědeckých informací pro společenské a humanitní obory. Zahrnuje dvě základní databáze:

  • Academic Search Complete
  • Business Source Complete

V prostředí EBSCOhost jsou zpřístupněny další databáze společnosti EBSCO, zkušební databáze a databáze zakoupené od jiných producentů.

Bližší informace viz stránky "Multilicence pro vstup do databází EBSCO".


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová
Připojené soubory:
Soubor EBSCO.pdf návod k vyhledávání