Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: plné texty časopisů a knih z fyziky
Odkaz: http://iopscience.iop.org
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: Institute of Physics
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Fyzika
Tento zdroj zahrnuje:
Podrobný popis:

IOPscience zpřístupňuje online publikace z Institute of Physics (IOP). Jedná se přibližně o 90 časopisů z fyziky a příbuzných oborů, např. Journal of Physics, Biofabrication, Journal of Optics, Journal of Radiological Protection, Nanotechnology, Physical Biology, Plasma Physics, Quantum Electronics a mnoho dalších. Jejich retrostpektiva je často velmi hluboká. Např. The Astronomical Journal je k dispozici od r. 1849 do současnosti.

Dále jsou dostupné také e-knihy (vydané do 09/2017).

Přístup do této databáze byl podpořen z prostředků projektu "NATURA: vědecké informační zdroje přírodních věd" (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0228).


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová