Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo
Charakteristika: plné texty časopisů z psychologie
Odkaz: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,uid&prof...
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: American Psychological Association
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Psychologie
Seznam titulů časopisů: http://www.apa.org/pubs/databases/psycarticles/coverage-list.aspx
Nadřazený zdroj: EBSCO
Podrobný popis:

PsycARTICLES je nejvýznamější plnotextová databáze z psychologie. Obsahuje více než 180 tis. recenzovaných odborných a vědeckých článků ze 100 časopisů vydávaných American Psychological Association (APA) a dalších psychologických asociací (Canadian Psychological Association a Hogrefe Publishing Group).

Zahrnuje všechny časopisecké články, recenze knih, dopisy redakci a errata z každého časopisu. Pokrývá období od r. 1894 do současnosti. Téměř všechny časopisy APA je možné sledovat od prvního čísla. PsycARTICLES je indexována pomocí řízeného slovníku synonym z APA.

Databáze je k dispozici uživatelům z filozofické fakulty a v ústřední knihovně UP. 

Přístup je finančně podpořen projektem CzechElib.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová