Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: bibliografická databáze pro chemii
Odkaz: https://scifinder.cas.org
Producent: Chemical Abstracts Service - division of the American Chemical Society
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Chemie
Podrobný popis:

Chemical Abstracts je nejvýznamnější chemická databáze. Obsahuje bibliografické záznamy (včetně abstraktů) článků z více než 12 tis. odborných časopisů ze 150 států v mnoha jazycích.

Pro přístup je nutná registrace každého uživatele. Bližší informace:

1) Uživatel se musí zaregistrovat - zde

2) Při vyplňování registračního formuláře pozor na:

  • systém přijme jen emailovou adresu s doménou "upol.cz" nebo "prfnw.upol.cz" nebo "tunw.upol.cz".
  • nepoužívejte diakritická znaménka
  • při volbě jména a hesla se musíte řídit pravidly, která najdete pod "tips"
  • na uvedený email přijde potvrzení, které je nutno ještě jednou potvrdit, aby byla registrace dokončena.

 Podpořeno projektem "Chemické elektronické informační zdroje pro VaV" (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0231).


Typ zdroje: bibliografický
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: RNDr. Jakub Stýskala Ph.D.