Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: časopisy z psychologie
Odkaz: http://search.proquest.com/psychology
Producent: ProQuest LLC
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Psychologie
Podrobný popis:

Psychology Database poskytuje abstrakty a indexaci časopiseckých článků přibližně 700 titulů, z nichž je asi 540 titulů k dispozici v plném znění. Záznamy obsahují grafy, diagramy, tabulky, fotografie a další grafické prvky.

Kromě toho obsahuje asi 4 tis. prací, které se zabývají psychologickými disciplínami jako je sociální psychologie, kognitivní psychologie, experimentální psychologie, psychologie osobnosti a mnohé jiné.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová