Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: databáze z oblasti lékařství a zdravotnictví
Odkaz: http://search.proquest.com/hospital?accountid=16730
Producent: ProQuest LLC
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Lékařství, Psychologie, Zdravotnictví
Podrobný popis:

Hospital Premium Collection je součástí megazdroje ProQuest, obsahuje následující databáze:

 

Health & Medical Collection - excerpuje asi 1,5 tisíc odborných časopisů ze všech hlavních lékařských specializací včetně pediatrie, neurologie, kardiologie, farmakologie a dalších. Kombinuje indexaci světově známé databáze MEDLINE s plnými texty asi 1,3 tis. titulů časopisů.

 

Nursing & Allied Health Database - poskytuje seriózní informace z ošetřovatelství a souvisejících oblastí, zahrnuje plné texty asi 715 časopisů a 12 tisíc disertací.

 

Health Management Database - zaměřuje se na organizaci a řízení zdravotnictví

 

Psychology Database - nabízí články předních časopisů z oblastí psychologie a psychosomatiky

 

Family Health Database - kompletní fulltextové informace, které se vztahují na mnohé aspekty rodinného zdravotnictví, od sportovních úrazů, zdraví žen, výživy, až po porodní asistentky a zubní péči


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová