Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: databáze z oblasti lékařství a zdravotnictví
Odkaz: http://search.proquest.com/hospital
Producent: ProQuest LLC
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Lékařství, Psychologie, Zdravotnictví
Podrobný popis:

Hospital Premium Collection je součástí megazdroje ProQuest a zahrnuje následující databáze:

  • Family Health Database - obsahuje kompletní fulltextové informace, které se vztahují na mnohé aspekty rodinného zdravotnictví, od sportovních úrazů, zdraví žen, výživy, až po porodní asistentky a zubní péči.
  • Health & Medical Collection - excerpuje asi 1,5 tisíc odborných časopisů ze všech hlavních lékařských specializací včetně pediatrie, neurologie, kardiologie, farmakologie a dalších. Kombinuje indexaci světově známé databáze MEDLINE s plnými texty asi 1,3 tis. titulů časopisů.
  • Health Management Database - zaměřuje se na organizaci a řízení zdravotnictví.
  • Nursing & Allied Health Database - poskytuje seriózní informace z ošetřovatelství a souvisejících oblastí, zahrnuje plné texty asi 715 časopisů a 12 tisíc disertací.
  • Psychology Database - nabízí články předních časopisů z oblastí psychologie a psychosomatiky.

Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová