Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: plné texty časopisů
Odkaz: https://www.cambridge.org/core/
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: Cambridge University Press
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Seznam titulů časopisů: https://drive.google.com/open?id=0B9d4eYmmDA31Y2dEclRxTGltakVsYlpnQUQ1b3hnYkJuVy1N
Podrobný popis:

Databáze zahrnuje přibližně 400 časopisů vydavatelství Cambridge University Press ze všech vědních oblastí.

Přístup do této databáze byl podpořen z prostředků projektu "VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj" (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0229) a projektu LR1305 "Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory".


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová