Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: dokumentární filmy
Odkaz: http://search.alexanderstreet.com/anth
Producent: Alexander Street Press
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Divadlo, film, tanec, Filozofie a náboženství, Historie, Politologie, Právo, Psychologie, Sociologie, Umění, architektura a muzeologie, Vědy o Zemi, Výchova a vzdělávání
Podrobný popis:

Je to multimediální databáze producenta Alexander Street Press, která komfortním způsobem zpracovává etnografickou a antropologickou problematiku. Databáze obsahuje:

- asi 1 000 klasických dokumentárních filmů, v nichž přibližuje pohled na obyvatele všech kontinentů,
- dosud nepublikované záznamy předních antropologů a etnografů z terénu, které otevírají nové možnosti výzkumu a studia,
- další související dokumenty: komentáře, životopisy, záznamy interview aj.

Je možné pracovat s interaktivními mapami geografických lokací a etnických skupin, využívat psaných komentářů na pravé straně obrazovky k procvičování angličtiny a vyhledávat záznamy dle nejrůznějších hledisek.

Databázi je možné využít i v mnoha dalších studijních oborech. V každém případě rozšíří obzory všech, kteří s ní budou pracovat.


Typ zdroje: faktografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová