Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: databáze latinských textů z produkce Brepols Publishers
Odkaz: http://apps.brepolis.net/BrepolisPortal/default.aspx
Producent: Brepols Publishers
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Filozofie a náboženství, Jazyk a literatura
Podrobný popis:

Brepolis Latin Complete obsahuje následující databáze:

  • Aristoteles Latinus Database - elektronická verze plných textů kritických vydání středověkých překladů Aristotelových spisů.
  • Archive of Celtic-Latin Literature - obsahuje stovky latinských textů významných raně středověkých filozofů, životy svatých, teologické a liturgické texty. 
  • Monumenta Germaniae Historica - nejvýznamnější medievistický kritický soubor. Téměř 1,5 tis. textů je rozděleno do 5 hlavních sérií (Scriptores, Leges, Diplomata, Epistolae a Antiquitates).
  • Library of Latin Texts - jedna z nejvýznamnějších databází latinské literatury od starověku po 20.století.

Pro současné vyhledávání ve výše uvedených databázích lze využít rozhraní Cross Database Searchtool.

Brepolis Latin Complete zpřístupňuje také:

  • Database of Latin Dictionaries - latinské slovníky, které slouží k překladu latinských textů do moderních jazyků a k sémantickému a etymologickému výkladu latinských slov.
  • Dictionary of Medieval Latin from British Sources - nejkomplexnější slovník středověké latiny.

Podpořeno projektem MU v Brně LR1307 "Elektronické informační zdroje pro humanitní a společenské vědy (ELIZA)".


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová