Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: plné texty renomovaného lékařského časopisu NEJM
Odkaz: http://www.nejm.org/
Producent: Massachusetts Medical Society
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Lékařství, Zdravotnictví
Podrobný popis:

New England Journal of Medicine (NEJM) patří k nejprestižnějším lékařským časopisům na světě.

Online verze časopisu nabízí tyto služby: listování v archivech obsahů, vyhledávání podle klíčových slov, přístup do 60 oborových kolekcí článků. Tyto kolekce jsou budovány od r. 1996 a články je možno filtrovat podle typologie (původní práce, review, kazuistiky apod.). Od r. 2006 jsou zpřístupňována i videa z klinické medicíny.

Na UP jsou dostupné plné texty článků od roku 1990 do současnosti.

Přístup do této databáze je podpořen z prostředků projektu "Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory", reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0225.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Kopečná