Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: kolekce plných textů časopisů z klinické medicíny
Odkaz: http://journals.bmj.com/
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: BMJ Publishing Group Ltd
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Lékařství, Zdravotnictví
Podrobný popis:

Online přístup k British Medical Journal + dalším prestižním časopisům vydavatelství BMJ Publishing Group, které patří mezi světově nejvýznamnější poskytovatele kvalitních lékařských informací.

Kolekce obsahuje asi 40 odborných časopisů z různých oborů klinické medicíny, např. vnitřní lékařství, pediatrie, oftalmologie, sportovní lékařství, urgentní a úrazová medicína, kardiologie, neurologie, klinická patologie, epidemiologie, genetika, etika, medicína založená na důkazu aj. Je možno prohledávat jednotlivé ročníky a čísla, ale také vyhledávat v rámci daného časopisu pomocí autorů, klíčových slov a jejich vzájemných kombinací. Významným rysem této kolekce jsou bohaté archivy s retrospektivou někdy i více než 50 let.

Přístup do této databáze je podpořen z prostředků projektu "Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory", reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0225.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Kopečná