Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: plné texty časopisů
Odkaz: https://academic.oup.com/journals
Producent: Oxford University Press
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Seznam titulů časopisů: https://drive.google.com/open?id=1WeNLN8GZ0AA2FF3OgDlCvoYCPMotNp-m
Podrobný popis:

Oxford University Press vydává téměř 400 předních světových časopisů, které nabízí prostřednictvím databáze Oxford Journals Online. Časopisy jsou rozděleny do kolekcí:

  • Arts & Humanities
  • Law
  • Medicine & Health
  • Science & Mathematics
  • Social Sciences

Plné texty jsou k dispozici od r. 1996. U kolekcí Medicine a Science je plnotextový přístup i k archivu z let 1849 - 1995.

Přístup do této databáze byl podpořen z prostředků projektu "VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj" (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0229) a projektu LR1305 "Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory".


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová