Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: databáze pro chemii
Odkaz: https://www.reaxys.com
Producent: Elsevier
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Chemie
Podrobný popis:

Databáze Reaxys obsahuje tři přední informační zdroje pro chemii:

  • CrossFire Beilstein
  • CrossFire Gmelin
  • Patent Chemistry Database

Reaxys poskytuje uživatelsky přívětivý přístup k informacím o chemických strukturách, reakcích a vlastnostech látek. Poskytuje informace o fyzických, chemických, spektrálních a toxikologických vlastnostech sloučenin atd.

Podpořeno projektem "Chemické elektronické informační zdroje pro VaV" (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0231).


Typ zdroje: faktografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: RNDr. Jakub Stýskala Ph.D.