Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: citační a bibliografická databáze
Odkaz: http://isiknowledge.com
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: Clarivate Analytics
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Světově uznávaná databáze Web of Science (WOS) nabízí integrovaný přístup k citačním indexům a užitečným nástrojům jako je např. Journal Citation Reports, Essential Science Indicators, InCites nebo citačnímu manažeru EndNote (pro přístup k posledním dvěma uvedeným je nutná registrace).

Web of Science excerpuje přes 20 tis. předních časopisů z 256 vědních disciplín. Kromě časopiseckých článků zahrnuje také knihy, sborníky z konferencí, knižní a filmové recenze, bibliografie, reprinty, patenty a další typy dokumentů.

Jádro WOS tvoří Web of Science Core Collection, zahrnující citační indexy:

 • Science Citation Index Expanded  (SCI-EXPANDED)    /1945 - současnost/
 • Social Science Citation Index  (SSCI)    /1977 - současnost/
 • Arts & Humanities Citation Index  (A&HCI)   /1977 - současnost/
 • Conference Proceedings Citation Index - Science  (CPCI-S)   /1990 - současnost/
 • Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH)   /1990 - současnost/
 • Book Citation Index - Science (BKCI-S)   /2005 - současnost/
 • Book Citation Index - Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH)   /2005 - současnost/
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI)   /2015-present/
 • Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED)   /1986 - současnost/
 • Index Chemicus (IC)   /1993 - současnost/

Ve WOS jsou dále zpřístupňeny databáze:

 • BIOSIS Citation Index
 • Current Contents Connect
 • Data Citation Index
 • Derwent Innovations Index
 • KCI-Korean Journal Database
 • MEDLINE
 • Russian Science Citation Index
 • SciELO Citation Index
 • Zoological Record

Podrobné informace naleznete na školícím portále spol. Clarivate Analytics.

Videonávod pro vyhledávání ve WOS (v českém jazyce): http://www.youtube.com/watch?v=DMvfpkSp1Ok&feature=youtu.be


Typ zdroje: bibliografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová