Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: hodnotící faktory předních světových časopisů
Odkaz: http://jcr.incites.thomsonreuters.com/
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: Thomson Reuters
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Journal Citation Reports (JCR) je databáze časopisů, které společnost Thomson Reuters zařadila do bibliometrického hodnocení. Sleduje u nich řadu ukazatelů - Impact Factor, počet publikovaných článků, počet citací aj. a znázorňuje vztah mezi citovanými a citujícími časopisy.

JCR obsahuje dvě edice: Science Edition (SCIE) pro přírodní vědy a medicínu a Social Sciences Edition (SSCI) pro společenskovědní obory.

Journal Citation Reports je součástí rozhraní Web of Knowledge, kde je zpřístupněna hlavní citační databáze Web of Science.

Video instruktáž (v angličtině): Journal Citation Reports: Impact Factor


Typ zdroje: bibliografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová