Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: národní registr závěrečných vysokoškolských prací
Odkaz: http://www.theses.cz
Producent: Masarykova univerzita v Brně
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: užitečný odkaz
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Theses.cz je systém, který slouží jako národní úložiště závěrečných vysokoškolských prací a současně umožňuje odhalování plagiátů mezi těmito pracemi. Je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou v Brně.  V současné době na něm spolupracuje 29 vysokých škol a univerzit. Každá z těchto institucí si stanovila přístupová práva pro zobrazení plných textů svých závěrečných prací. Plné texty mohou být k dispozici všem, případně jen studentům a zaměstnancům dané školy nebo nikomu.


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová