Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: portál evropských národních knihoven
Odkaz: http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: užitečný odkaz
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

The European Library je unikátní pokladnicí vědění, která obsahuje na 24 milionů oskenovaných stránek textů a přibližně 10 milionů digitálních objektů. Snahou je podchytit národní kulturní dědictví a uchovat ho dalším pokolením.


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová