Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: zdroje pro klinickou medicínu
Odkaz: http://ezdroje.upol.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=312
Producent: BMJ Publishing Group Ltd
Dostupnost do: 16.7.2017
Kategorie: testovací přístup (free-trial)
Obory: Lékařství, Zdravotnictví
Podrobný popis:

1) BMJ Journals Online Collection+ je kompletní kolekce přibližně 60 odborných lékařských časopisů s plnými texty dostupná z adresy: http://journals.bmj.com/content/journals

2) BMJ Best Practice - znalostní nástroj pro podporu rozhodování v případech více než 10 tisíc onemocnění. Kombinuje nejnovější a nejlepší výsledky z výzkumu s návody a názory expertů; výsledky jsou prezentovány v jednotlivých krocích a pokrývají vlastní diagnózu, prognózy vývoje, způsoby léčby a prevence. Přístupová adresa: http://bestpractice.bmj.com

3) BMJ Learning - online služba určená lékařům, ošetřovatelům a dalším zaměstnancům ve zdravotnictví a také studentům medicíny k jejich dalšímu vzdělávání. Základem databáze jsou interaktivní výukové moduly, které vycházejí z pacientských případových studií (kazuistik).
Připojit se můžete z adresy: http://www.bmjlearning.com

Přístup ke všem zdrojům potrvá v rámci UP do 16.7.2017.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová