Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: portál humanitních a společenskovědních zdrojů AV ČR
Odkaz: https://www.lib.cas.cz/dh/zdroje/
Producent: Knihovna AV ČR
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: užitečný odkaz
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Portál zpřístupňuje informační zdroje z oblasti humanitních a společenských věd vytvářené a spravované v Akademii věd. Aktuálně zahrnuje zdroje ze 17 ústavů a pracovišť AV ČR, a to jak zcela dostupné online, dostupné pouze v konkrétních pracovištích, tak zdroje, které na převedení do elektronické podoby ještě čekají. Součástí portálu je také informativní sekce, která nabízí přehled odborné literatury, odborných akcí, zahraničních portálů a projektů v oblasti Digital Humanities.


Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová