Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: plnotextová databáze pro technické obory
Odkaz: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,uid&prof...
Producent: EBSCO Publishing
Dostupnost do: 15.5.2017
Kategorie: testovací přístup (free-trial)
Obory: Biologie, Fyzika, Chemie, Lékařství, Matematika, Vědy o Zemi, Výpočetní technika, Zdravotnictví
Podrobný popis:

Applied Science & Technology Source Ultimate na platformě EBSCO je zaměřen na technické obory, počítačovou vědu, aplikovanou matematiku, ale také genetiku nebo farmakologii.
Zahrnuje okolo 1,5 tis. časopisů většinou recenzovaných, přes 650 titulů je indexováno v databázích Web of Science nebo Scopus.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Pastorová