Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: online verze legendárního časopisu
Odkaz: http://infotrac.galegroup.com/itweb/palacky?db=NGMA
Producent: National Geographic Society;GALE
Dostupnost do: 1.5.2017
Kategorie: testovací přístup (free-trial)
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

National Geographic Magazine má zpřístupněn jak aktuální obsah, tak i archiv (National Geographic Magazine 1995-today, National Geographic Magazine Archive, 1888-1994).

K dispozici jsou kompletně všechna čísla, stránky, fotografie a mapy publikované od r. 1888 do současnosti a v celém obsahu lze plnotextově vyhledávat.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Pastorová