Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: plné texty společenskovědních a humanitních časopisů
Odkaz: http://online.sagepub.com
Producent: SAGE Publications
Dostupnost do: 31.3.2017
Kategorie: testovací přístup (free-trial)
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Kolekci tvoří téměř 700 časopiseckých titulů z těchto oborů: sociologie, psychologie, vzdělávání, obchod a management, politické vědy a veřejná správa, mediální studia, kriminalistika a právo, antropologie, historie, filozofie a náboženství, lingvistika a literatura aj.

Přístup k plným textům v rámci UP potrvá do 31.3.2017.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Pastorová