Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: digitalizované dokumenty z českých knihoven
Odkaz: http://www.digitalniknihovna.cz/
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: užitečný odkaz
Podrobný popis:

Digitální knihovna obsahuje vzácné a ohrožené dokumenty digitalizované v národních programech Memoriae Mundi Series Bohemica (převážně rukopisy, staré tisky a perspektivně další dokumenty) a Kramerius (starší noviny a časopisy a další vzácné dokumenty tištěné na kyselém papíře).

Přístup do Digitální knihovny je omezen přístupovými právy. Metadata, tj. bibliografické a další popisy dokumentů jsou přístupné všem, obrazová data dokumentů nechráněných autorským zákonem také, obrazová data chráněná autorským zákonem pouze uživatelům přistupujícím z počítačů umístěných v prostorách jednotlivých knihoven (Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny v Brně, Vědecké knihovny v Olomouci, Městské knihovny v Praze, Národního filmového archivu, Národní lékařské knihovny a dalších knihoven, ale i muzeí).


Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová