Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Odkaz: http://www.korpus.cz/
Producent: Ústav Českého národního korpusu
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: užitečný odkaz
Obory: Jazyk a literatura
Podrobný popis:

Český národní korpus je projektem, který zpřístupňuje různé soubory autentických textů (dílčí korpusy) a slouží jak laikům, tak odborníkům jako východisko pro různé druhy empirického poznávání českého jazyka.

Korpusy jsou po bezplatné registraci otevřeny všem zájemcům o jazyk, lze v nich pomocí speciálních nástrojů vyhledávat jazykové jevy (např. slova a slovní spojení). Korpus zobrazuje jazykové jevy v jejich přirozeném kontextu, a umožňuje tak vytvářet na reálných datech podložený jazykový výzkum v rozsahu, který byl dříve nemyslitelný.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: český
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová