Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Odkaz: http://wiki.upol.cz/
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: užitečný odkaz
Podrobný popis:

Wiki stránka Univerzity Palackého, užitečné informace pro studenty a zaměstnance UP (informační technologie, studijní záležitosti, ubytování, stravování, atd.) přehledně na jednom místě.


Jazyk: český
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová