Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Odkaz: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace...
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: užitečný odkaz
Podrobný popis:

Tato elektronická příručka vydaná Knihovnou univerzitního kampusu MU a Ústřední knihovnou PřF MU v Brně je přehledným průvodcem při vytváření bibliografické citace.
Pravidla a zásady tvorby citací jsou ilustrovány množstvím příkladů, podrobně jsou zpracovány různé citační styly.
Dále je zde věnován prostor referenčním manažerům a problematice hodnocení vědecké práce.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: český
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová