Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: Informační zdroj pro medicinální chemii
Odkaz: http://www.reaxys.com
Dostupnost do: 31.3.2015
Kategorie: testovací přístup (free-trial)
Obory: Chemie, Lékařství
Podrobný popis:

Reaxys Medicinal Chemistry kombinuje nejrozsáhlejší a nejlépe organizovanou databázi medicinální chemie na světě s nástroji pro vyhodnocení zásahů a export dat.

Zahrnuje všechny oblasti kritické pro medicinální chemii, včetně in vivo zvířecích studií, účinnosti in vitro, pharmakokinetiky a údajů o toxicitě. Obsahuje 19,6 mil. údajů o bioaktivitě, 5, 1 miliónu unikátních sloučenin, 9 200 druggable targets, 5 720 species z více jak 320 tis. publikací z medicinální chemie.

Další informace k databázi lze nalézt zde.


Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová