Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: světová lékařská databáze
Odkaz: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,uid&prof...
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: The National Library of Medicine
Dostupnost do: 31.12.2019
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Biologie, Lékařství, Zdravotnictví
Seznam titulů časopisů: https://www.ebscohost.com/titleLists/ozh-fulltext.htm?_ga=2.214870740.2102903837.1521022081-1260838004.1521022081
Nadřazený zdroj: EBSCO
Podrobný popis:

MEDLINE Complete je přední světová lékařská databáze, která obsahuje kromě bibliografických informací a abstraktů i plné texty u více jak 2500 odborných časopisů. Retrospektiva sahá do roku 1865.

Je dostupná pro uživatele z LF a v ústřední knihovně UP.

Přístup do této databáze je podpořen z prostředků projektu "Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory" (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0225).


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Kopečná