Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: elektronické časopisy
Odkaz: http://www.tandfonline.com
Dostupnost do: 15.6.2014
Kategorie: testovací přístup (free-trial)
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Zkušební přístup do elektronických časopisů vydavatelství Taylor & Francis dává k dispozici19 tematických kolekcí zaměřených jak na přírodní vědy, tak na společenskovědní obory: 

                Anthropology & Archaeology
                Arts & Humanities
                Behavioral Science
                Business, Management & Economics
                Chemistry
                Criminology & Law
                Education
                Engineering, Computing & Technology
                Environment & Agriculture
                Geography, Planning, Urban & Environment
                Library & Information Science
                Mathematics & Statistics
                Media, Cultural & Communication Studies
                Physics
                Politics, International Relations & Area Studies
                Public Health & Social Care
                Sociology & Related Disciplines
                Sport, Leisure & Tourism
                Strategic, Defence & Security Studies

Bližší informace a pomůcky pro práci s databází najdete na URL: 

http://resources.tandfonline.com/training.php

Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová