Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: multidisciplinární vícejazyčná databáze plných textů dokumentů
Odkaz: http://search.ebscohost.com
Producent: EBSCO Publishing
Dostupnost do: 30.6.2014
Kategorie: testovací přístup (free-trial)
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) - je multidisciplinární databáze excerpující dokumenty ze středoevropských a východoevropských zemí. Obsahuje více než 375 plných textů publikací z mnoha akademických oborů, např. z lékařství, politologie, práva, literatury, lingvistiky, historie, sociologie aj. Můžete zde například najít Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Gymnica od r. 2007 do současnosti.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová