Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: mezinárodní organizace intelektuální ochrany
Odkaz: http://www.wipo.int
Producent: United Nations
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: užitečný odkaz
Obory: Biologie, Ekonomika, finance, Fyzika, Chemie, Matematika, Vědy o Zemi
Podrobný popis:

WIPO je volně dostupná mezinárodní databáze zabývající se ochranou duševního vlastnictví. Podává základní informace o směrech výzkumu, výrobních programech atd. Při zpracování záznamů využívá Mezinárodní patentové třídění, které platí od r. 1970 a je každých 5 let revidováno.


Typ zdroje: faktografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová