Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: portál geologických informací
Odkaz: http://www.geology.cz
Producent: Česká geologická služba
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: užitečný odkaz
Obory: Vědy o Zemi
Podrobný popis:

Česká geologická služba sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Poskytuje všem zájemcům regionální geologické informace.  

 Portál obsahuje:

  • Mapový server - významné geologické lokality, dekorační kameny, radonové mapy
  • Virtuální muzeum - paleontologické kolekce ČGS, fotografická dokumentace
  • Geologická bibliografie ČR - od roku 1928, zahrnuje soupis prací domácích autorů zveřejněných v českých a zahraničních časopisech a knižních publikací
  • A/Č geologický slovník - elektronická obdoba geologického slovníku autorů Otakara Zemana, Karle Beneše a kolektivu 

Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: český
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová