Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: portál laboratorní problematiky
Odkaz: http://www.labo.cz/
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: užitečný odkaz
Obory: Biologie, Fyzika, Chemie, Lékařství, Matematika, Vědy o Zemi, Zdravotnictví
Podrobný popis:

Portál Laboratorní průvodce nabízí nesmírné množství informací týkající se oblasti vědy či latoratorní problematiky.

Obsahuje řadu encyklopedií a slovníků vysvětlujících odborné termíny, fyzikální, matematické a chemické tabulky, laboratorní postupy a metody a desítky zajímavých internetových odkazů.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová