Portál elektronických informačních zdrojů UP
 

Zdroje dostupné přes Shibboleth

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [Ch] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
Licencovaný zdroj  Academic Search Ultimate  [připojit | Shibboleth]  – multioborová plnotextová databáze
Licencovaný zdroj  Art & Architecture Source  [připojit | Shibboleth]  – databáze informací o všech uměleckých oborech
Licencovaný zdroj  Art Index Retrospective  [připojit | Shibboleth]  – bibliografická databáze orientovaná na dějiny umění
Licencovaný zdroj  ATLA Religion Database with ATLASerials  [připojit | Shibboleth]  – databáze orientovaná na teologii a religionistiku
Licencovaný zdroj  BioOne  [připojit | Shibboleth]  – plné texty biologických časopisů
Licencovaný zdroj  BMJ Journals Online Collection  [připojit | Shibboleth]  – kolekce plných textů časopisů z klinické medicíny
Licencovaný zdroj  Business Source Complete  [připojit | Shibboleth]  – vědecká obchodní databáze
Licencovaný zdroj  Cambridge Core  [připojit | Shibboleth]  – plné texty časopisů
Licencovaný zdroj  Central & Eastern European Academic Source  [připojit | Shibboleth]  – multioborová databáze ze střední a východní Evropy
Licencovaný zdroj  DynaMed  [připojit | Shibboleth]  – informační zdroj pro medicínu
Metazdroj  EBSCO  [připojit | Shibboleth]  – megazdroj vědeckých informací pro společenské a humanitní obory
Licencovaný zdroj  EBSCO eBook Collection  [připojit | Shibboleth]  – plné texty knih
Licencovaný zdroj  Film & Television Literature Index with Full Text  [připojit | Shibboleth]  – databáze pro studium filmu a televize
Licencovaný zdroj  GreenFILE  [připojit | Shibboleth]  – databáze zaměřená na životní prostředí
Licencovaný zdroj  Journal Citation Reports  [připojit | Shibboleth]  – hodnotící faktory předních světových časopisů
Licencovaný zdroj  Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)  [připojit | Shibboleth]  – bibliografická databáze pro knihovnictví
Licencovaný zdroj  MEDLINE Complete  [připojit | Shibboleth]  – světová lékařská databáze
Licencovaný zdroj  PsycARTICLES  [připojit | Shibboleth]  – plné texty časopisů z psychologie
Licencovaný zdroj  PsycINFO  [připojit | Shibboleth]  – specializovaná databáze pro psychology
Licencovaný zdroj  Regional Business News  [připojit | Shibboleth]  – databáze zaměřená místní obchod a politiku
Licencovaný zdroj  ScienceDirect  [připojit | Shibboleth]  – plné texty přírodovědných (částečně i společenskovědních) časopisů
Licencovaný zdroj  SocINDEX with Full Text  [připojit | Shibboleth]  – plnotextová databáze pro sociologii
Licencovaný zdroj  SPORTDiscus with Full Text  [připojit | Shibboleth]  – databáze z oblasti sportu, sportovní medicíny a fitness
Licencovaný zdroj  Web of Science  [připojit | Shibboleth]  – citační a bibliografická databáze
Legenda Licencovaný zdroj – Licencovaný zdroj Metazdroj – Metazdroj Free-trial zdroj – Free-trial zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj