Portál elektronických informačních zdrojů UP
 

Užitečné odkazy

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [Ch] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
Užitečný odkaz  arXiv.org  [připojit]  – archiv e-printů
Užitečný odkaz  BLUECONOMICS  [připojit]  – databáze ekonomických dat
Užitečný odkaz  Česká geologická služba  [připojit]  – portál geologických informací
Užitečný odkaz  Česko-slovenská filmová databáze  [připojit]  – filmový portál
Užitečný odkaz  Digital Humanities  [připojit]  – portál humanitních a společenskovědních zdrojů AV ČR
Užitečný odkaz  Digitalizovaný archiv časopisů  [připojit]  – volně přístupný archiv novin a časopisů Ústavu pro Českou literaturu AV ČR
Užitečný odkaz  Digitální knihovna  [připojit]  – digitalizované dokumenty z českých knihoven
Užitečný odkaz  DigiZeitschriften  [připojit]  – digitální archiv německých časopisů
Užitečný odkaz  Directory of Open Access Books (DOAB)  [připojit]  – volně přístupné knihy
Užitečný odkaz  Directory of Open Access Journals (DOAJ)  [připojit]  – volně přístupné časopisy
Užitečný odkaz  Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR)  [připojit]  – volně přístupné repozitáře
Užitečný odkaz  DML-CZ  [připojit]  – Česká digitální matematická knihovna
Užitečný odkaz  EcoMonitor  [připojit]  – databáze článků o životním prostředí
Užitečný odkaz  EuDML  [připojit]  – Evropská digitální matematická knihovna
Užitečný odkaz  EUR-Lex.europa.eu  [připojit]  – přístup k právu Evropské unie
Užitečný odkaz  Eurostat  [připojit]  – webová stránka statistického úřadu Evropské unie
Užitečný odkaz  EZB = Elektronische Zeitschriftenbibliothek  [připojit]  – el. knihovna časopisů
Užitečný odkaz  Google Scholar  [připojit]  – vyhledávač vědecké literatury
Užitečný odkaz  Infozdroje.cz  [připojit]  – přehled elektronických informačních zdrojů
Užitečný odkaz  Internet Archive  [připojit]  – digitální knihovna volných děl
Užitečný odkaz  Jednotná informační brána  [připojit]  – multivyhledávač v elektronických zdrojích
Užitečný odkaz  Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)  [připojit]  – virtuální souborný katalog mnoha knihoven
Užitečný odkaz  Knihovna Akademie věd ČR  [připojit]  – informace, katalogy, e-zdroje, publikační činnost
Užitečný odkaz  Knihovny.cz  [připojit]  – české knihovny na jednom místě
Užitečný odkaz  Kramerius  [připojit]  – digitalizovaný archiv periodik a monografií
Užitečný odkaz  Laboratorní průvodce  [připojit]  – portál laboratorní problematiky
Užitečný odkaz  Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského  [připojit]  – informace a katalog pedagogické literatury
Užitečný odkaz  National Center for Biotechnology Information (NCBI)  [připojit]  – rozcestník pro biomedicínské obory
Užitečný odkaz  NUŠL  [připojit]  – národní uložiště šedé literatury
Užitečný odkaz  ResearchGATE  [připojit]  – informační brána pro vědce a akademiky
Užitečný odkaz  Staré mapy  [připojit]  – mapy z Čech, Moravy a Slezska
Užitečný odkaz  The European Library  [připojit]  – portál evropských národních knihoven
Užitečný odkaz  The Library of Congress  [připojit]  – Kongresová knihovna
Užitečný odkaz  UNESDOC  [připojit]  – databáze dokumentů UNESCO
Užitečný odkaz  United Nations Official Documents System Search  [připojit]  – vyhledávání dokumentů OSN
Užitečný odkaz  Vysokoškolské kvalifikační práce  [připojit]  – národní registr závěrečných vysokoškolských prací
Užitečný odkaz  WorldCat  [připojit]  – největší souborný knihovnický katalog na světě
Užitečný odkaz  World Intellectual Property Organization (WIPO)  [připojit]  – mezinárodní organizace intelektuální ochrany