Portál elektronických informačních zdrojů UP
 

Hudba

Legenda Licencovaný zdroj – Licencovaný zdroj Metazdroj – Metazdroj Free-trial zdroj – Free-trial zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Výše/Upper  ..
 
Licencovaný zdroj  African American Music Reference  [připojit]  – referenční zdroj pro hudbu
Licencovaný zdroj  American Music  [připojit]  – nahrávky americké hudby
Licencovaný zdroj  C.E.E.O.L.  [připojit]  – plné texty společenskovědních a humanitních časopisů střední a východní Evropy
Licencovaný zdroj  Classical Music Library  [připojit]  – nahrávky vážné hudby
Licencovaný zdroj  Classical Music Reference Library  [připojit]  – encyklopedie klasické hudby
Licencovaný zdroj  Classical Performance in Video  [připojit]  – interpretace klasické hudby na videu
Licencovaný zdroj  Classical Scores Library  [připojit]  – databáze partitur
Licencovaný zdroj  Contemporary World Music  [připojit]  – nahrávky moderní hudby
Licencovaný zdroj  Deutsches Biographisches Archiv  [připojit]  – biografická databáze německých osobností v plném textu
Licencovaný zdroj  Garland Encyclopedia of World Music Online  [připojit]  – hudební encyklopedie
Licencovaný zdroj  Jazz Music Library  [připojit]  – nahrávky jazzu
Licencovaný zdroj  JSTOR  [připojit]  – archiv plných textů vědeckých časopisů
Licencovaný zdroj  Litterae ante portas  [připojit]  – soubor databází řeckých a latinských textů starověku a středověku
Licencovaný zdroj  Music and Dance Online  [připojit]  – informační zdroj pro obor hudba a tanec
Licencovaný zdroj  Oxford Art Online  [připojit]  – referenční publikace o umění
Licencovaný zdroj  Oxford Music Online  [připojit]  – plné texty hudebních encyklopedií
Licencovaný zdroj  Popular Music Library  [připojit]  – nahrávky populární hudby
Licencovaný zdroj  RILM Abstracts of Music Literature  [připojit | Shibboleth]  – databáze o hudbě
Licencovaný zdroj  Smithsonian Global Sound for Libraries  [připojit]  – hudební nahrávky
Licencovaný zdroj  World Biographical Information System (WBIS) Online  [připojit]  – biografický archiv osobností
 
Legenda: běžný zdroj – běžný zdroj metazdroj – metazdroj zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti – zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti volně dostupný – volně dostupný