Portál elektronických informačních zdrojů UP
 

Nejnověji přidané zdroje

Legenda Licencovaný zdroj – Licencovaný zdroj Metazdroj – Metazdroj Free-trial zdroj – Free-trial zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Licencovaný zdroj  EBSCO Audiobook Collection  [připojit | Shibboleth]  – audioknihy
Licencovaný zdroj  Oxford Handbooks Online  [připojit]  – sbírka vědeckých příruček
Licencovaný zdroj  LWW Classic Book Collection  [připojit]  – el. knihy z lékařství
Licencovaný zdroj  IOP ebooks  [připojit]  – kolekce e-knih z oblasti fyziky
Licencovaný zdroj  ProQuest Linguistics Database  [připojit]  – časopisy pro lingvistiku
Licencovaný zdroj  ProQuest Religion Database  [připojit]  – časopisy pro religionistiku
Licencovaný zdroj  ProQuest Sociology Database  [připojit]  – časopisy pro sociologii
Licencovaný zdroj  ProQuest Political Science Database  [připojit]  – časopisy pro politologii
Licencovaný zdroj  ProQuest Education Database  [připojit]  – časopisy pro pedagogiku
Licencovaný zdroj  ProQuest Arts & Humanities Database  [připojit]  – časopisy pro humanitní obory
Licencovaný zdroj  ABI/INFORM Collection  [připojit]  – databáze zaměřená na ekonomii, obchod a management
Licencovaný zdroj  ProQuest Social Science Database  [připojit]  – časopisy společenských věd
Licencovaný zdroj  e-books: Elsevier  [připojit | Shibboleth]  – obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS
Licencovaný zdroj  e-books: Springer  [připojit | Shibboleth]  – multioborová kolekce e-knih
Licencovaný zdroj  e-books: Wiley  [připojit | Shibboleth]  – obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS
Licencovaný zdroj  Naxos Music Library  [připojit]  – hudební zdroj
Licencovaný zdroj  ProQuest Central  [připojit]  – multioborová plnotextová databáze
Volně dostupný zdroj  Články v českých novinách, časopisech a sbornících (ANL)  [připojit] Free  – analytické zpracování vybraných periodik
Metazdroj  Ovid  [připojit | Shibboleth]  – brána pro lékařství a zdravotnictví
Licencovaný zdroj  PressReader  [připojit]  – online deníky a magazíny
Licencovaný zdroj  Popular Music Library  [připojit]  – nahrávky populární hudby
Licencovaný zdroj  Annual Reviews  [připojit | Shibboleth]  – prestižní časopisy z biomedicíny, přírodních a společenských věd
Licencovaný zdroj  Nursing@Ovid  [připojit]  – informační zdroj z oblasti ošetřovatelsví
Licencovaný zdroj  Zoological Record  [připojit]  – bibliogragická databáze zaměřená na biologii zvířat
Licencovaný zdroj  Gale Literary Sources  [připojit]  – biografická a bibliografická databáze pro literaturu s plnými texty
Licencovaný zdroj  Lecture Notes in Mathematics  [připojit | Shibboleth]  – plné texty od r. 1997
Licencovaný zdroj  Computer Science Library  [připojit | Shibboleth]  – plné texty knih z výpočetní techniky
Licencovaný zdroj  ProQuest Natural Science Collection  [připojit]  – databáze GeoRef, ASFA, AGRICOLA, MEDLINE, TOXLINE ad.
Licencovaný zdroj  ProQuest Computer Science Collection  [připojit]  – databáze z počítačové vědy a výpočetní techniky
Licencovaný zdroj  Kluwer Arbitration  [připojit]  – databáze právnických informací
Legenda Licencovaný zdroj – Licencovaný zdroj Metazdroj – Metazdroj Free-trial zdroj – Free-trial zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj