Portál elektronických informačních zdrojů UP
 

Nejnověji přidané zdroje

Legenda Licencovaný zdroj – Licencovaný zdroj Metazdroj – Metazdroj Free-trial zdroj – Free-trial zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Free-trial zdroj  Springer Materials  [připojit] Free-trial  – databáze o vlastnostech materiálů
Free-trial zdroj  Elgaronline  [připojit] Free-trial  – plné texty knih
Licencovaný zdroj  e-books: Wiley  [připojit]  – obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS
Licencovaný zdroj  e-books: Springer  [připojit]  – multioborová kolekce e-knih
Licencovaný zdroj  e-books: Elsevier  [připojit]  – obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS
Licencovaný zdroj  ProQuest Central  [připojit]  – multioborová databáze zahraniční literatury
Licencovaný zdroj  Naxos Music Library  [připojit]  – hudební zdroj
Volně dostupný zdroj  Články v českých novinách, časopisech a sbornících (ANL)  [připojit] Free  – analytické zpracování vybraných periodik
Licencovaný zdroj  Ovid  [připojit]  – brána pro lékařství a zdravotnictví
Licencovaný zdroj  PressReader  [připojit]  – online deníky a magazíny
Licencovaný zdroj  Popular Music Library  [připojit]  – nahrávky populární hudby
Licencovaný zdroj  Dance in Video  [připojit]  – videa tanečních představení
Licencovaný zdroj  Classical Performance in Video  [připojit]  – interpretace klasické hudby na videu
Licencovaný zdroj  Annual Reviews  [připojit]  – prestižní časopisy z biomedicíny, přírodních a společenských věd
Licencovaný zdroj  Nursing@Ovid  [připojit]  – informační zdroj z oblasti ošetřovatelsví
Licencovaný zdroj  Zoological Record  [připojit]  – bibliogragická databáze zaměřená na biologii zvířat
Licencovaný zdroj  Gale Literary Sources  [připojit]  – zdroje pro literaturu a literární vědu
Licencovaný zdroj  Lecture Notes in Mathematics  [připojit]  – plné texty od r. 1997
Licencovaný zdroj  Computer Science Library  [připojit]  – plné texty knih z výpočetní techniky
Licencovaný zdroj  ProQuest Natural Science Collection  [připojit]  – databáze GeoRef, ASFA, AGRICOLA, MEDLINE, TOXLINE ad.
Licencovaný zdroj  ProQuest Computer Science Collection  [připojit]  – databáze z počítačové vědy a výpočetní techniky
Volně dostupný zdroj  De Gruyter Open (Versita)  [připojit] Free  – kolekce Open Access časopisů ze střední a východní Evropy
Licencovaný zdroj  Kluwer Arbitration  [připojit]  – databáze právnických informací
Licencovaný zdroj  MEDLINE Complete  [připojit | Shibboleth]  – světová lékařská databáze
Licencovaný zdroj  Central & Eastern European Academic Source  [připojit | Shibboleth]  – multioborová databáze ze střední a východní Evropy
Licencovaný zdroj  Hein Online  [připojit]  – plné texty právnických časopisů
Licencovaný zdroj  EBSCO eBook Collection  [připojit | Shibboleth]  – plné texty knih
Licencovaný zdroj  Nature Publishing Group Collection  [připojit]  – plné texty vybraných časopisů
Licencovaný zdroj  RSC Journals (Gold Collection)  [připojit]  – plné texty časopisů Královské chemické společnosti
Legenda Licencovaný zdroj – Licencovaný zdroj Metazdroj – Metazdroj Free-trial zdroj – Free-trial zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj