Portál elektronických informačních zdrojů UP
 

Free-trial zdroje

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [Ch] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
Free-trial zdroj  ProQuest Dissertations & Theses A&I  [připojit] Free-trial  – databáze disertací a magisterských prací
Free-trial zdroj  Sage HSS Collection  [připojit] Free-trial  – plné texty společenskovědních a humanitních časopisů
Free-trial zdroj  Taylor & Francis Social Science & Humanities Library  [připojit] Free-trial  – plné texty časopisů